Akademik

Dokümantasyon ve Enformasyon Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Şenyurt

LEE Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Elif Aydın

LEE Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Mehmet Arslan

LEE Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Şureddin Memmedli

LEE Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Dursun

LEE Ekonomi ve Finans Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Nilcan Mert

LEE Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Şerafettin Özbey

LEE Felsefe Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Musa Duman

LEE İktisat Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Eştürk

LEE İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Akif Göktuğ Bozkurt

LEE İşletme Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Ali Kemal Çelik

LEE Rus Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Emre Kırlı

LEE Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Kemal İbrahimzade

LEE Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Bülent Kurtişoğlu

LEE Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. İhsan Kurtbaş

LEE Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Berivan Vargün

LEE Tarih Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Makbule Sarıkaya

LEE Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Halit Boz

LEE Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Şenel