Akademik

LEE Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Elif Aydın

LEE Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Mehmet Arslan

LEE Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Şureddin Memmedli

LEE Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Dursun

LEE Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Prof. Dr. Şerafettin Özbey

LEE Felsefe Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Musa Duman

LEE İktisat Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Sibel Cengiz

LEE İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Akif Göktuğ Bozkurt

LEE İşletme Ana Bilim Dalı