Tez Teslim Süreci

Tez Savunma Sınavı Yapıldıktan Sonra 
  1. Tez savunma tutanakları 3 gün (uzaktan yapılan savunmalar için 10 gün) içerisinde enstitüye teslim edilmelidir.
  2. Tez savunma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde enstitüye teslim edilmelidir.
  3. Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış olan tez (danışman kontrolünden sonra) PDF formatında tezlisansustuegitim@ardahan.edu.tr adresine Enstitü onayı      için gönderilmelidir (ortalama 1-3 iş günü içerisinde geri dönüş yapılacaktır).
  4. Tez Teslim Evrakları:
  1. Tez basılı olarak 1 nüsha teslim edilecektir. Elektronik ortamda doldurulmuş formlar ıslak imzalı olmalıdır.
  2. Tez ayrıca 1 adet CD içinde teslim edilecektir. Elektronik ortamda doldurulmuş formlar imzasız olmalıdır. CD’nin içindeki dosya aşağıdaki gibi oluşturulmalıdır:
  • Tezin tamamı, elektronik ortamda doldurulmuş formlar.
  • Dosya adı: Referans No_Ad Soyad_Yl/Dr şeklinde verilmelidir. (Referans numarası YÖK Tez Merkezine üye olurken düzenlediğiniz tez veri giriş formundaki numaradır.)
  1. YÖK sayfasında yer alan Tez Veri Giriş Formu ıslak imzalı 1 adet çıktısı.
  2. Tez Teslim Formu ( ıslak imzalı)