Öğrenci İşlemleri

Başvurular için Tıklayınız…
Kayıt ve Program Yenileme için Tıklayınız…

Diploma İşlemleri

Diplomaların Teslim Alınmasında Dikkat Edilecek Hususlar:
  • Öğrenci tarafından ÜBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilişik kesme süreci başlatılmalıdır.
  • Enstitümüzde lisansüstü eğitim alan (Tezli Yüksek Lisans, Doktora) öğrencilerimiz, ilgili programları bitirdiklerinde diplomalarını almak için Enstitümüze şahsen ya da noter onaylı vekalet verilen kişi tarafından başvurulması gerekmektedir.
  • Aksi takdirde Enstitümüzce kesinlikle işlem yapılmayacaktır.